top of page

Om Futt

Det er laget som leverer!

I 2001 ble Futt skapt og en drøm om å bidra til at Coaching kom på kartet i Norge en realitet. Futt utviklet seg videre fra coaching for enkeltindivider og ledere til utvikling av team, avdelinger og organisasjoner.


Jeg husker lederprogrammet med Rådmentor for KS der rådmenn ble utfordret til å lære seg selv bedre å kjenne gjennom Dante, kjerneverdier og kongstanker. Eller da markedsavdelingen i Redningsselskapet jobbet med å få hvert individ til å utforske sine mål og visjoner og utnytte det potensialet som lå der.


Etter ca 10 år på denne reisen ville tilfeldigheter og et ønske om å følge endringsprosesser tettere til å jobbe med HR og tilføre HR noe mer. Dermed ble kompetansen brukt til å bistå ulike selskaper med utvikling av individ, team, kultur og organisasjon. Med ansvar for at ledere i en organisasjon på 4000 ansatte skulle få utvikle seg ble lederprogrammet Leading with Passion skapt. Ca 250 ledere fra Norge, Sverige, England, Baltikum, midt Europa og Russland deltok og programmet oppnådde suksess da det klarte å møte folk på tvers av kulturer, bakrunn og etnisitet. Det ledet videre til en stor interesse for mangfold og hvor viktig lagarbeid er for å lykkes. Da ble en forståelse skapt for at det hjelper ikke hvor mye et individ utvikler seg dersom man ikke klarer å verdsette forskjeller og at ulike personer med ulike kompetanse, personlighet og bakgrunn kan utfylle hverandre på en god måte. 

Etter ca 10 år ble dragningen om å hoppe tilbake på sirkushesten som konsulent og veileder så sterk at en lang og læringsrik tid i "Corporate-karusellen" ble avsluttet. Med et brennende ønske om å hjelpe individer og team til å utvikle seg sammen har jeg tro på at toleranse og verdsettelse av forskjeller bidrar til et bedre samfunn å være i. 

Touchscreen Computer
About: About
bottom of page