top of page
Image by Jamie Street

Coaching

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
Ralph Waldo Emerson, American transcendentalist, essayist, and author.

Hvilken rolle har Coaching i egenutvikling?


Coaching har nytteverdi på flere områder: 

  • Identifisere og gjenkjenne mangler og "blind-spots"

  • Bevisstgjøre selvforståelse og egen refleksjon

  • Øke selvfølelse og motstandskraft

  • Styrke kritisk tenking og lederegenskaper

  • Forsterke og bygge relasjoner 

  • Se potensialet og få individer og team til å blomstre

Når coaching, selvutvikling og lederutvikling er en del av et strategisk initiativ for å oppnå tydelige mål og visjoner, vil det være større mulighet og sannsynlighet for at ROI utfordringer blir overvunnet og prestasjonsnivået i organisasjonen øker. 

Coaching: Services
bottom of page