top of page

Coaching tjenester

Coaching, mentoring og rådgivning er alle hatter som kan brukes. I en individuell samtale hender det at vi er innom alle tre. Samtidig er coaching som metode kanskje det aller sterkeste da det handler om å finne svarene selv. Du blir stilt utfordrende spørsmål og går gjennom og sorterer egne tanker, kreativitet, intuisjon, magefølelse og andre følelser. A-ha øyeblikk kommer oftest i coaching samtaler og de beste løsningene ligger ofte her.

Business Meeting

Karriere coaching

"You retire from work but never from meaningful projects!"

 • Kartlegging av personlighetstype, arbeidsstil og kommunikasjonsstil

 • Kartlegger hva du er god på, har talent for og som samfunnet trenger

 • Utforsker jobbmuligheter og matcher dette med dine egenskaper, verdier og visjon

 • CV og intervjutrening

Business Meeting

Executive Coaching

Hva er din kongstanke, hva ønsker du å utrette og hvorfor skal folk følge deg - frivillig?

 • Du får en utenforstående partner med lang erfaring som tror på deg!

 • Selvinnsikt og fokus på lederrollen

 • Kartlegge egen drivkraft og fallgruver

 • Fokus på Kongstanke, mål og strategi

 • Langsiktighet og integritet 

 • Se potensialet i deg og ditt team

 • Tilgang til metoder og verktøy som fungerer

Brainstorming

Personlig coaching

If someone tells you "You can´t", they´re showing you their limits not yours!

 • Identifisere og gjenkjenne mangler og "blind-spots"

 • Bevisstgjøre selvforståelse og egen refleksjon

 • Øke selvfølelse og motstandskraft

 • Styrke kritisk tenking og troen på seg selv

 • Forsterke og bygge relasjoner 

 • Se potensialet i seg selv og andre

Services: Services
bottom of page