top of page

Teamutvikling

“The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him.” ― Niccolò Machiavelli, The Prince

Hvordan bygge og sette sammen effektive team? Dette er både en kunst og en vitenskap som ikke alltid er like lett å få til.  Her får du en analyse av ditt team, innsikt hva som skal til for at teamet fungerer optimalt samt workshops og trening i lagspill og kommunikasjon.

Hvordan fungerer det

  1. Kartlegge teamet og se hvor like/ulike individene er i forhold til arbeids metode, kommunikasjonsstil, kompetanse, bakgrunn, holdninger og verdier. 

  2. Gjennomgang individuelt og i gruppe for økt selvinnsikt og kunnskap om gruppedynamikk og forutsetninger for godt samarbeid.

  3. Trening der man er svak og forsterke det som er bra i forhold til  samarbeid, dialog, toleranse for ulikheter og mangfold. Hvordan utnytte hverandres styrker og hvordan utfylle hverandre?

  4. Oppfølging og evaluering for å sikre kontinuitet og godt samarbeid i teamet. 

Get in Touch
Teamutvikling: Services
bottom of page